Lagae Jan

Dewitte Michiel

Dewulf Daniel

voorzitter

De Schamp Marc

penningmeester & kledij

Defrancq Wim

secretaris

Demasure Herman

bestuurslid

Vandaele Heidi

bestuurslid

Vandenbussche Xavier